Aktiviteter

Onsdags klubben ca kl 11.00 hver onsdag. Ta turen for en prat og kaffekopp. 100% maritimt

baathamn

Midtsommerfest ble avholdt lørdag 22 juni 

interesse for å delta på våre arregement. Gi et ord og send melding til Jan Tore eller på Mail link under.

arregement@fjellbaatlag.com

Clipart-Cartoon-Design-02-150x150

Årets høsttur 2019 ble flyttet til 13-15 september og skulle gå til Kleppholmen i sund. Været spilte ikke på lag så i siste liten ble turen til Kleppholmen avlyst, og man arrangerte sosial samling i hjemme havnen. Det er gitt gode tilbakemeldinger om den løsningen fra dem som hadde meldt seg på og var med på Døsje.

Båtopptak og utsett forgår normalt i oktober mnd med utsett på våren etter påske. Påmelding til havnesjef ( se kontaktinfo). Det forutsetter nok påmeldte. Priser er etter til en hver tid etter gjeldende satser vedtatt av årsmøte

.

.

.

Årets årsfest arrangeres i klubbhuset på Døsje i oktober mnd. Ved nok påmeldte.
Invitasjonen sendes ut på Mail, og publiseres på FB og her på hjemmesiden. Desverre ble årets fest 2019 avlyst grunnet for få påmeldte.

Kontakt sekretær eller arrangement ansvarlig om du ikke mottar info.

.

.

Årsmøte (27.11.2019) ref vedtekter Paragraf 9.

så gjennomføres dette innen utgangen av november hvert år, innkalling med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. Oktober……

.

.

.

HMS og sikkerhet er blitt mer og mer aktuelt også hos oss i FBL.

Hjerte starter er kjøpt inn 2019 og plassert i klubbhuset. Det ble invitert til kurs i bruk og HLR ( hjerte liv redning) i klubbhuset 17 oktober Kl 18:00. Ny førstehjelp koffert er også plass i klubb huset.

Førstehjelpkurs med bilde fra forrige kurs. Ved nød situasjon RING 113. Rop på hjelp…!