Slippmedlemskap

Fjell Båtlag ønsker deg velkommen som slipp-medlem. Som slipp-medlem i FBL har du tilgang til å sette ut/inn kun din egen båt via FBL slipp-platting. Man får utlevert egen nøkkel til hengelås på slipp-platting kjede/bom, og kan fritt sette ut/inn egen båt eller vannscooter med båthenger. Som slippmedlem har man ikke dugnadsplikt, og ikke rettigheter utover ut/inn med båthenger på slipp. Kostnad for slippmedlemskap etter FBL prisblad.

Man søker om slippmedlemskap via Fjell Båtlag (havneweb.no)

For mer informasjon om slippmedlemsskap – ta kontakt med noen i styret i FBL.