Medlemsinfo

Viktige dokumenter:

Hvordan bli fullt medlem:

Man søker om medlemskap via Fjell Båtlag (havneweb.no)

Ta kontakt med noen i styret for ytterligere informasjon dersom man lurer på noe.