Slik blir du fullt medlem

Sett deg inn i lagets vedtekter. Fyll ut innmeldings skjema. Betal innmeldings gebyr Prisblad 2019 Fjell Båtlagsamt årskontingent til oppgitt konto. Du betaler innmeldings gebyr (refunderes ikke) samt års kontingent. Du vil deretter få tildelt medlems nr. så snart innbetaling, innmeldings skjema og søknad om bås/båtplass skjema er mottatt. ( husk alt må være sendt inn og signert før du blir medlem).

Du betaler til:
Fjell båtlag.
Postboks 101
5353 STRAUME
Konto nr: 5261 10 24282

Bås tildeles pr 1 april hvert år. Søknadskjema om bås fylles ut og sendes båtlaget ved havne komite innen 1 feb hvert år. Alle som søker plass eller endring, må søke på nytt hvert år innen 01. februar til havn-komite. Dette gjelder alle som ikke har fast plass.

For utlevering av nøkkel må du betale depositum iht prisblad.. Ta med kvittering på depositum for nøkkel til nøkkelansvarlig som deler ut nøkkel:

Nøkkelansvarlig: Harald Ekerhovd