Slik blir du fullt medlem

Du registrer søknad om medlemskap via Fjell Båtlag (havneweb.no)

Ta gjerne kontakt med noen i styret dersom det er spørsmål relatert til medlemskap i Fjell Båtlag.

Du får tilsendt faktura via registrering og godkjennelse av FBL. Dette innbetales til FBL, og det benyttes faktura med KID.

Bås tildeles pr 1 april hvert år. Søknadskjema om bås fylles ut via havneweb innen 1 febuar hvert år. Alle som søker plass eller endring, må søke på nytt hvert år innen 01. februar. Dette gjelder alle som ikke har fast plass.

Når en er godkjent som medlem i FBL vil en få utdelt nøkkel til fasiliteter i FBL. Denne utleveres av nøkkelansvarlig når faktura er innbetalt til FBL.

Nøkkelansvarlig: Harald Ekerhovd